top of page

Kollaborativet skapar sinnliga upplevelser i speciella rum fyllda med olika material, stämningsfullt ljus och ljud. Besökare får vara delaktiga, och målet är att många ska kunna vara delaktiga. Oavsett språk, ålder eller kroppens förmågor och behov.

 

I filmen berättar Erik om vad och hur du kan hitta på vår hemsida.

file5.jpg
bottom of page