top of page

Inlägg

Agenda Perceptions nätverksträff 14 februari

Dagens agenda

En nätverksträff med fokus på representation på scen och rättigheten att vara utövare i kulturlivet oavsett funktion. Vi väcker även frågan kring vad som kan hända när flera av regionens verksamheter går samman för att konkret arbeta med inkluderings- och tillgänglighetsfrågor. Självklart även tid för frågor och diskussion samt lite fika och info om vad som är på gång inom nätverket!

 

  1. Hej och välkomna till årets första nätverksträff! Kort presentationsrunda av alla som är i rummet.

  2. Dagens värd Share Music & Performing Arts berättar kort om sin verksamhet. ShareMusic & Performing Arts är ett nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering. Share Music & Peforming Arts är en utvecklingsplattform och resurs som samverkar med såväl kultursektorn som utbildnings-, den sociala och offentliga sektorn och forskarvärlden. ShareMusic & Performing Arts verkar för allas rätt att delta i, uppleva och utöva konstnärlig och kulturell verksamhet. De vill se fler utövare, upphovspersoner och konstnärliga ledare med funktionsnedsättning i kulturlivet – för konstens och samhällets berikande. Sophia Alexandersson, Verksamhetschef/Konstnärlig ledare, presenterar och svarar på frågor tillsammans med musikern Sayam Chortip från deras ensemble Elefantöra.”

  3. Malin Johansson, projektledare berättar om det stora 3-åriga projektet Viaductus som syftar till att möjliggöra för scenkonstnärer med funktionsnedsättning att kunna verka professionellt. Vilka hinder har de identifierat och vilka metoder och strategier har de för att nå sina mål? Malin berättar och får stöd av personer från projektets fokusgrupp samt Skånes Dansteater och Share Music & Performing Art. Frågestund.

  4. Paus & fria samtal

  5. Övrigt som är på gång inom Perception

 

Om Viaductus

Viaductus är ett treårigt projekt (2023 -2026) med stöd av Allmänna Arvsfonden. Det drivs av Moomsteatern, ShareMusic & Performing Arts och Skånes Dansteater. Alla tre projektpartners verkar för att skapa professionella möjligheter för scenkonstnärer med funktionsnedsättning. Viaductus vill bredda arbetsmarknaden för den här gruppen konstnärer genom att fler i branschen får verktyg att arbeta inkluderande. Scenkonstnärer med funktionsnedsättning erbjuds extremt få vägar in i den professionella världen. Dessutom behövs det en återväxt för att säkerställa att det kommer fram fler. För att åstadkomma detta krävs nya strukturer och alternativa vägar som kompletterar och utvecklar det redan befintliga kulturella ekosystemet. Under projektets gång ska en ny rekryteringsmodell utformas samt ett metodmaterial för branschen. Projektet kommer också jobba med en grupp nya scenkonstnärer med funktionsnedsättningar som vill ta sig vidare för att bli professionella. Läs mer på: www.viaductus.com 

 

Praktisk info 

Datum & tid: onsdag 14 feb kl. 14.00 - 16.00

Plats: Hos ShareMusic & Performing Arts! på Bangatan 3 (Mitt Studio Lokal 2, Mitt Möllan) i Malmö

OSA: Anmäl vem/vilka som vill komma till jonna.kollaborativet@gmail.com senast 12 feb! Ange om du behöver någon form av hjälpmedel extra stöd, syntolkning eller teckenspråkstolkning.

Det finns fika!

 

Varmt välkomna!

 

Hälsar Perceptions styrgrupp via Jonna och Marie

 

Kontakt

Jonna Wakeham Ölund, producent Kollaborativet - jonna.kollaborativet@gmail.com 

Marie Norrthon, projektledare Skånes Dansteater i Dialog - marie.norrthon@skanesdansteater.se

 

Datum kommande nätverksträffar 2024

17 april kl 14.00-16.00 - På Teater 23

18 sept kl 14.00-16.00 - På Teaterhögskolan Malmö

20 nov kl 14.00-16.00 - På Skånes Dansteater 

  

Grafisk formgivning av logotyp: Erik Rask

Kommentare


bottom of page