top of page

Inlägg

Barnrätt i scenkonsten

I veckan fick vi möjligheten att medverka på Barnkulturenhetens och Förskoleförvaltningens inspirationsdag för förskolans kulturombud i Malmö. Temat för dagen var barnrätt i scenkonsten. De frågor som berördes handlade just om delaktighet och inflytande.

Utifrån projektet Jag är tid, jag är rum och temat för dagen, höll vi workshops för två grupper om vardera 30 pedagoger. På så sätt fick vi möjligheten att speciellt lyfta frågor som rör förutsättningar för barnen att göra sina uttryck och drivkrafter, hörda och bekräftade, bortom verbalspråklig kommunikation.

Förutom att vi berättade och visade bilder från projektet, fick deltagarna för varandra skapa sinnliga resor i rummet, blundandes och utan tal. Det blev mycket spännande och viktiga diskussioner om tillit, lyssnande, barns utsatthet såväl som förmåga att förhålla sig och vara i relation till allt omkring dem samt betydelsen av vuxnas förhållningssätt i barnens undersökande.

Varmt tack till alla kloka och engagerade pedagoger som deltog! Och största tack till Barnkulturenheten och Förskoleförvaltningen i Malmö för att vi fick komma!

Comentários


bottom of page