top of page

Inlägg

INKLUDERANDE SCENKONST FÖR ALLA

- en fortbildningsdag i två delar 9 Juni


Arrangeras av: Stockholm Stad i samarbete med Fritt Spelrum, Kollaborativet och Scen:se/Folkteatern Gävleborg.


Förmiddag


👉 9.00-10.10 Presentation och inspiration


Hur kan en konstnärlig process se ut? Hur kan arbetssätt utvecklas så att målgruppen involveras utifrån just sina förutsättningar och förmågor? Vilka värden skapas och synliggörs i processer och upplevelser som inkludera fler?


Fritt Spelrum, Scen:se och Kollaborativet berättar om sina olika sätt att arbeta med scenkonstupplevelser som skapas för och tillsammans med barn och unga med funktionsnedsättning.👉 10.30-12.15 Fördjupande perspektiv och dialog


• Ett samtal om möjligheter och utmaningar i att ta del av konstupplevelser utifrån ett anhörigperspektiv, mellan Anna Pella, Lotta Frecon och Eva von Hofsten (Scen:se)


• ”En sinnlig revolution” med Jonna Bornemark, filosof, författare och professor.


• Avslutande panelsamtal med samtliga medverkade under dagen och frågestund med publiken.👉Eftermiddag - Workshops & reflektion


Scenkonst för och med barn och unga med funktionsnedsättning öppnar upp för fantastiska möjligheter till konstnärlig utveckling och utprövande av nya sceniska format. Fritt Spelrum, Scen:se och Kollaborativet erbjuder tre olika workshops för verksamma kulturaktörer med syfte är att dela kunskap och inspirera fler till att rikta sig mot målgruppen. Eftermiddagen inleds och avslutas gemensamt.Valbara workshops


• FRITT SPELRUM: Musikworkshop


Utforska metoderna för att skapa musik utifrån impulser och rörelser.


• SCEN:SE - Interaktiv, inkluderande scenkonst. Arbeta interaktivt med sensoriska material och olika sinnen i kombination med berättelser.


• KOLLABORATIVET - Rum i tillsammansskap. Upptäck rum och material som gemensamma kontaktytor för kommunikation i sinnligt dramaturgiska förlopp.Tack till Kulturrådet för stöd!Foto: Kollaborativet


Syntolkning: En hand rör vid en yta som är belyst med rosa ljus i en triangelform och ett grönt ljus i en cirkelform.

Comments


bottom of page