top of page

Inlägg

Människan som rörelse

Att förstå sig själv utifrån en rörelse. Vi skapas ur denna rörelse. Vi är en rörelse. Världen är också del av den rörelsen.

Vi samtalar med Helena Dahlberg, idéhistoriker och filosof vid Göteborgs universitet som författat boken Vad är kött? : kroppen och människan i Maurice Merleau-Pontys filosofi. På flera plan är detta en text som givit inspiration till projektets tanke- och begreppsvärld med frågeställningar som vi söker reflektera utifrån, förstå och omförstå; tidigare i mötet med barnen på Korrebäcken, nu i det praktiska produktionsarbetet.

Helena lägger vikt vid att detta är ett annat sätt att förstå relationen mellan människan och världen på ett grundläggande sätt; att det finns en radikalitet i Mereau-Pontys synsätt genom att frångå perspektivet att här är jag och här är världen, som mer eller mindre stabila enheter, något som vi kanske tänker oss i vardagslag. Istället tar Merleau-Ponty utgångspunkt i vår erfarenhet och visar hur vi skapas i en gemensam rörelse med världen. Men Helena betonar att det i det sammanhängande också finns en åtskillnad, vi skiljer oss också från oss själva, vi är inte ett med oss själva vilket gör att vi aldrig helt kan säga att det här är jag eller det här är världen. Ständigt finns en förändring.

Kiasmen är ett av de begrepp som Merleau-Ponty använder för att skapa en förståelse för rörelsen mellan kroppen och världen; ett sammanflätande där olika bilder läggs ihop för att skapa något nytt. En rörelse mellan olika positioner eller perspektiv för att uppleva sig själv på nytt igen och igen genom att höra sig själv, se sig själv eller känna sig själv på ett nytt sätt, genom ett undersökande och genom kroppens fråga till världen. Som vi tidigare beskrivit söker vi skapa förutsättningar för ett rum där en kan vara i den rörelsen, ett slags sökande efter en estetik där en kan erfara denna rörelse.

I samtalet med Helena ger vi exempel på de material som vi valt ut att arbeta vidare med: luft, vatten, sand, papper och hur vi söker komponera förloppet som en upplevelsevandring utifrån en slags andning eller rytm mellan taktila, visuella och auditiva intryck, kontraster, positionsförflyttningar, fokuspunkter, det individuella och det gemensamma. Ett sökande efter förutsättningar att ge plats till den unika upplevelsen av utforskande.

Helena belyser det lekfulla som en viktigt attityd – kanske den enda attityden där det är möjligt att vara i det här utforskandet och att en inte kan vara i ett avstånd. Hon betonar även vikten vid att skapa förutsättningar för dessa rum där det finns plats för utforskandet och frågorna, snarare än svaren och att vi i samhället gärna vill bygga bort osäkerhet. Exempelvis är vi duktiga på att sätta diagnoser, definiera, kategorisera, något som kan vara viktigt men det sätter också punkt.

Vi kommer också in på Merelau-Pontys syn på språkets relation till människan utifrån begreppet kiasm. Även där tänker vi oss ofta i vardagsslag språket som något statiskt – ett uttryckssystem och verktyg vi använder för att förmedla oss. Men med språket kan vi också göra stora upptäckter, vi kan använda språket mycket nyskapande, genom människans förmåga att använda och utforska det. Helena menar att det är så Merleau-Ponty ser på människans förhållande till världen så väl som till språket. Som människor föds vi in i en värld som inte är vår men som vi gör till vår, på samma sätt som språket från början är något annat, något som vi sätts in i och som vi kan erövra, ifrågasätta och destabilisera. Vi kan sätta en fråga i orden och låta orden ifrågasätta sig själva och på det sättet skapa nya betydelser, på liknande sätt som vi kan utforska sinnena och spela med rörelsen och oss själva i den värld som vi inte varit med och skapat men som vi fortlöpande är med och skapar. Den möjligheten och förmågan har människan.

I vår gemensamma projektprocess rör vi oss mellan denna filosofiska dimension och det mycket konkreta arbetet på golvet. Mer om allt som händer in tillverkningsprocessen av scenografi, kostym, ljus- och ljudlandskap och konkreta handlingar i kompositionen av rum, material och tid, kommer i nästa inlägg.

Dahlberg, Helena (2013) Vad är kött? : kroppen och människan i Maurice Merleau-Pontys filosofi. Glänta produktion.

Comentários


bottom of page