top of page

Inlägg

Mänskliga Rättighetsdagarna


img_1690

Den 17-19 november hölls Mänskliga rättighetsdagarna på Malmö Live och vårt projekt …när vi lyser för varandra… var utvalt av Arvsfonden att delta i ett seminarium om delaktighet.

Samtalet kom bl.a. att handla om på vilket sätt de rum vi bygger upp på förskolan Uroxen skapar delaktighet, de vuxnas delaktighet i förhållande till barnens, hur barn med normbrytande funktionaliteter kan visa nya vägar för andra barn, inspirera till normbrytande sätt att ta sig an kreativa möjligheter m.m.

Comments


bottom of page