top of page

Inlägg

Nu är vi igång igen!


Jeanette och Linn - Förskolan Motetten

Vi har träffat två av pedagogerna på Motetten – Jeanette och Linn – och haft ett utvärderingssamtal. Det var mycket givande. Vi kan bl.a konstatera att projektet har tänjt på alla inblandades bekvämlighetsgränser. Pedagogerna har blivit utmanade i att inte veta på förhand vad som ska hända vid varje tillfälle och vart processen leder. Pedagogerna är förstås olika, men för en del hade det dock gett större trygghet att lite tidigare i processen få veta vad som förväntades av dem – vilket ansvar de skulle ta under arbetet med barnen. När de fick veta att vi tog ansvaret för processen och att de kunde släppa taget om hur det hela skulle gå, så fick de mer ut av att observera.  En del barn utmanades också t.ex. när vi gjorde om hela rummet till ett tunnelsystem av tyger. Och vi, vi utmanades pedagogiskt och språkligt hela tiden!

Det gavs uttryck för att det var värdefullt att processen har fått ta tid, att vi har mött barnen fler än en eller två gånger. Det gjorde att vi inte upplevdes som några främmande och att föreställningen inte heller var något främmande för barnen. Tilliten oss emellan har varit viktig för processen och föreställningen.

En del av barnen var medvetna om att det vi gjorde tillsammans skulle bli en föreställning, att de på något sätt skulle vara med i föreställningen. Men hur??? Skulle de själva spela teater, eller??? Det fanns en viss spänning i luften på vägen till premiären och de var lite förbryllade när de kom in till scenrummet. Men när de såg sig själva projicerade på skärmen så slappnade de av och sen var de bara uppfyllda av rummet, berättade Jeanette.  ”Mot slutet med de fantastiska ögonen, så blev de uppfyllda av att: – Där är jag! Och där är jag! Jag är teatern på nå’t sätt!!”

Vi har också finslipat föreställningen och gett oss ut på vårens turné som började med ett återbesök på Stenkrossen i Lund. Där gav vi åtta föreställningar för kommunens förskolor. Vi spelade bl.a. för den teckenspråkiga förskolan Uroxen. Vi har också spelat en föreställning för elever i förskoleklass upp till åk 3 på Östervångsskolan, som är en specialskola för årskurs F-10 med en tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö.

Comentários


bottom of page