top of page

Inlägg

Unga Klara och Språkrådet

Vi har varit i Stockholm och deltagit vid Arvsfondens introduktionsdag. Vi passade då även på att träffa två av våra samarbetsparter – Unga Klara och Språkrådet.

Unga Klara är mycket intresserade av att vi gästar dem under våren med vår föreställning och det dokumentationsmaterial som vi kommer producera under processen och att vi håller ett mindre seminarium av något slag tillsammans. Vi hittade flera beröringspunkter i vårt sätt att arbeta undersökande och forskande utifrån ett barnperspektiv och i vårt intresse för normkritik.

Språkrådets Tommy Lyxell som har skrivit rapporten Se språket – barns tillgång till svenskt teckenspråk, är en viktig föredragshållare vid det seminarium som vi planerar att arrangera i Malmö i början på 2016. Vi bjöd även in honom till att delta i vårt gästande av Unga Klara. Vi hade ett mycket intressant och givande samtal om begrepps- och språkutveckling, kroppens förhållande till språk och världen, relationen mellan TAKK och teckenspråk, Hörselvården, tvåspråkighet – talad svenska samt svenskt teckenspråk – och samhällets förhållande till det, dövhet som funktionsnedsättning eller kultur m.m.


Svensk språkpolitik

Comments


bottom of page