top of page

Inlägg

Uppstart för …när vi lyser för varandra…

Nu kan vi äntligen sätta igång med projektet …när vi lyser för varandra...!

…när vi lyser för varandra… är ett undersökande projekt som tar utgångspunkt i svenskt teckenspråk. Vi undersöker detta sceniskt genom koreografiska och scenpoetiska perspektiv. Språkets karaktäristiska drag och visuella struktur med handformer, rörelser och riktningar i relation till kroppen och rummet, ögonkontakt och blickar, variationer av munrörelser samt en pregnant mimik, utgör de koreografiska byggstenarna för den föreställning arbetet ska mynna ut i. Kroppens uttryck i mötet med en levande och rumslig scenografi, ljus och ljudbilder skapar ett berättande inom en scenisk helhet som undersöker och synliggör kommunikation och ett upptäckande av världen.

Föreställningen kommer att rikta sig både till döva och hörselskadade barn såväl som till hörande barn.

Föreställningen arbetas fram i samarbete med med teckenspråkiga barn och pedagoger från Motettens förskola i Malmö. I projektet ingår också ett seminarium i samarbete med Språkrådet.

Projektet stöds av Allmänna arvsfonden, Kultur Skåne, Malmö Kulturstöd, Lunds kommun, Crafoordska stiftelsen och Längmanska fonden.


Judith och skuggan

Judith tecknar

Comments


bottom of page