top of page

Inlägg

välkomna till nätverksträff med Perception - Skånes nätverk för inkluderande scenkonst!

Vi ses för Perceptions åttonde nätverksträff den 30 november kl. 14.00-16.00 på STOR Studio, Idunsgatan 6 i Malmö.


Dagens agenda

En nätverksträff med fokus på samtal och erfarenhetsutbyte kring inkluderings- och tillgänglighetsfrågor. Vi besöker STOR Studio i Sofielund där Kollaborativet har delar av sin verksamhet. Träffen inleds med att Kollaborativet kort berättar om sin verksamhet, om att arbeta med tillgänglighet redan i den konstnärliga processen och om höstens långa medskapande process tillsammans med elever och pedagoger på Valdemarsro anpassade gymnasieskola. En process som fokuserar extra på det taktila uttrycket som har potential att kunna nå och skapa förutsättningar för delaktighet och engagemang hos alla.

Därefter samtal i mindre grupper utifrån följande teman:


FRILANSPERSPEKTIV - Hur kan en frilansares kunskap om att arbeta med scenkonst för andra målgrupper med andra behov kommuniceras och tydliggöras? Vilket ansvar har den som anställer frilansaren?


PUBLIKUTVECKLING - Hur når vi ut med information till särskilda målgrupper?


TILLGÄNGLIGHET I DET KONSTNÄRLIGA ARBETET – Hur kan vi jobba med tillgänglighet redan i den konstnärliga processen?


Vi avslutar träffen med att blicka framåt mot 2024!


Praktisk info

Datum & tid: torsdag 30 november kl. 14.00 - 16.00

Plats: Hos Kollaborativet c/o STOR Studio, Idunsgatan 6 i Malmö

OSA: Anmäl vem/vilka som vill komma till jonna.kollaborativet@gmail.com senast 27 november. Det finns fika!


Välkomna!

Hälsar Perceptions styrgrupp


Logotyp av Erik Rask


Syntolkning: Mot en svart bakgrund syns en rund grafisk form som i varierande färgskala (turkost, blått, lila, rosa) och med smala linjer utgör mitten av bilden. Med vita bokstäver står det Perception över den runda formen.

bottom of page