top of page

Inlägg

Vårt seminarium på BIBU finns nu på Vimeo

Ta del av vårt seminarium Att mötas i ett sinnligt språkande universum från BIBU i Helsningborg i maj. Inspelningen finns upplagd i två versioner på Vimeo – textad på talad svenska och med teckenspråkstolkning.

Medverkande i panelen: Tove Mörkberg, Liselott Olsson och Ylva Gislén (mer info om medverkande nedan).

Film: Martin Möller. Teckenspråkstolkning: AB Teckenspråkstolkarna.Ylva Gislén är författare och översättare med en bakgrund som scenkonstkritiker. Hon är även oavlönad docent i konstnärlig gestaltning vid Lunds universitets konstnärliga fakultet och var tidigare föreståndare för den Nationella Konstnärliga Forskarskolan 2010-2015. Gislén har följt Kollaborativets processer punktvis utifrån kunskapsteoretiska frågeställningar samt inom perspektiv som rör makt och handling i en konstnärlig kontext. 

Liselott Mariett Olsson är lektor i pedagogik vid Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle vid Malmö Universitet. Hon gör inom projektets olika delprocesser nedslag och bidrar med perspektiv som rör förutsättningar för delaktighet, meningsskapande och likvärdig utbildning. Förutom samarbetet inom projektet Jag är tid, jag är rum samverkar Olsson och Kollaborativet inom det EU-finansierade 3-åriga forskningsprojektet SMOOTH – Educational Commons and Active Social Inclusion. 

Tove Mörkberg är författare och kulturpedagog samt förälder till en av de elever på Mellanhedsskolans grundsärskola som projektet arbetat i närprocess med inför den sceniska produktionen Spiralens mitt. Som kulturpedagog på Oxiebiblioteket i Malmö har Mörkberg även samarbetat med projektet inom arrangemang av ”Lilla Spiralen”, som del av bibliotekets utvecklingsarbete med tillgänglighet och strävan att nå fler målgrupper.

Comments


bottom of page