top of page

Inlägg

Vi sätter den kreativa processen i rullning.

Alla är nu samlade och den kreativa processen i projektet …när vi lyser för varandra… har satts i rullning. Den ska rullas fram och vecklas ut i en lokal på Underverket på Hasselgatan 8 i Malmö. Vi bekantar oss med lokalen, flyttar in lite möblemang, köper kaffe och försöker förstå och sätta ord på var vi är, vart vi är på väg och hur vi ska ta oss dit.


L1040391

Vi bekantar oss också med varandra. Just denna konstellation människor har aldrig arbetat tillsammans förut och vi kan inte använda oss av någon mall eller metod för hur vi ska ta oss fram i den kreativa terrängen. Vi har heller ingen ledare för den kreativa processen – ingen regissör eller dramatiker, ingen konstnärlig hierarki. Vi måste tillsammans skapa en metod och strategier för just oss och för just detta projekt. Vårt uppdrag är att skapa en föreställning utifrån workshops med teckenspråkiga barn på Motettens förskola i Malmö. En föreställning som alltså inte bygger på talade ord utan på tecken, rörelser, rum, material och ljus. Syftet är att lyfta och synliggöra teckenspråket och att utveckla nya former för mötet mellan förskola/skola och det professionella kulturlivet. (Vår största bidragsgivare är Allmänna arvsfonden. Läs mer om bakgrund, mål och syfte på deras sida: http://www.arvsfonden.se/projekt/nar-vi-lyser-for-varandra)

Vi börjar med att skapa ramar. Vi formulerar kontrakt och lägger en tidsplan med olika delmål fram emot en premiär i mitten av november. Vi delar in perioden i olika faser: förberedelsefasen, fas 1 på Motetten, fas 2 på Motetten, alla-moment-ska-vara-klara-fasen och till sist repetitionsfasen. Vi pratar om syfte och process och vi delger varandra referensmaterial. Vi lägger en struktur för arbetsdagarna i förberedelsefasen:

8.30 – 9.10: Uppvärmning och runda

9.10 – 10: Praktiskt arbete

10 – 10.10: Paus

10.10 – 12: Praktiskt arbete

12 – 12.45: Lunch

12.45 – 13.15: teckenspråksträning

13.15 – 14.50: Gemensam reflektion

14.15 – 15.: Paus

15 – 15.45:  Planering

15.45 – 16: Enskild reflektion


L1040397

Det är Ellen som är initiativtagare till projektet och det är Ellen som kan teckenspråk och som håller i vår teckenspråksträning. Vi andra är i varierande grad totala nybörjare. Ellen berättar om teckenspråkets struktur där inte bara händerna kommunicerar, utan också ögonens riktningar, munnen, mimiken och linjerna i rummet. Vi ser exempel på teckenspråkspoesi, övar alfabetet och frågeord som när? var? vem? o.s.v.


L1040425

// Charlotte Elm Ravn, kreativ producent i detta projekt

Comments


bottom of page