top of page

Inlägg

Vi ses på Folk &Kultur 9 feb!

Konstnärligt anpassad scenkonst - behövs det?

Varmt välkomna på seminarium i Eskilstuna som vi arrangerar tillsammans med våra nationella samarbetsparter!


Folkteatern Gävleborg med projektet Scen:se, Kollaborativet och musikprojektet Fritt Spelrum har lång erfarenhet av att skapa tillgänglig scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Utifrån olika tillvägagångssätt är den unga publiken utgångspunken i de konstnärliga processerna och alltid delaktiga utifrån sina perspektiv och behov. Med det här seminariet vill dessa tre verksamheter bjuda in till ett samtal med varandra och med publiken om tillgänglighet och konstnärlig utveckling. Varför behöver konsten anpassas? Hur går konstnärlig utveckling och tillgänglighet hand i hand? Blir vi konstnärligt rikare av att omdefiniera vad scenkonst är? Hur kan vi nå än fler? Hur tänker scenkonstnärer, arrangörer och den anpassade skolan kring dessa frågor?


Medverkande

Eva von Hofsten

Projektledare Scen:se

Anna Thelin

Producent Folkteatern Gävleborg

Lucy Rugman

Projektledare Fritt Spelrum

Emma Nordenstam

Musiker Fritt Spelrum

Ellen Spens

Projektledare och scenkonstnär Kollaborativet


Tid & Plats

Arrangörer: Folkteatern Gävleborg Scen:se, Kollaborativet & Fritt Spelrum

Plats: Torget, Munktell Science Park

Tid: Fredag 12:45 – 13:45


ANMÄLAN

Görs via Folk & Kulturs hemsida: https://folkochkultur.se/delta/

Comentarios


bottom of page