top of page

Inlägg

WIHOO!!! 2,5 miljoner har beviljats av postkodstiftelsen för Nära Dig och Vintergatan


2,5 miljoner har beviljats av @postkodstiftelsen för vårt tvååriga projekt Nära Dig och Vintergatan – Delaktighet i kulturlivet där Du är och vill vara

Vi är så glad och tacksamma för förtroendet och mycket spända på det arbete vi nu kan utveckla och genomföra!


Kort om projektet

Nära dig och Vintergatan – Delaktighet i kulturlivet där Du är och vill vara är ett projekt som syftar till att öka delaktighet och synlighet i kulturlivet bland de barn och unga med funktionsnedsättningar som sällan eller aldrig närvarar vid offentliga kulturupplevelser.

Genom uppsökande såväl som skräddarsydda offentliga arrangemang, verkar projektet relations- och kunskapsbyggande, för att långsiktigt undanröja de hinder som finns för att barnen och deras familjer ska känna sig väntade, välkomna och kunna delta utifrån sina unika förutsättningar och förmågor.


Följ oss här på vår hemsida eller via sociala medier för mer och löpande info om projektet som startar 1 april!


Foto: Johan Danielsson

Syntolkning: Ett rött tyg nuddar huvudena på en vuxen och en ungdom, hand i hand med leenden.

Fotot är taget i den medskapande processen Taktilitetens vokabulär på Valdemarso anpassade gymnasium.

bottom of page