top of page

Inlägg

Workshop och idéer för produktion SPIRALENS MITT

Parallellt med vår process med eleverna på Mellanhedsskolans grundsärskola arbetar vi med olika rumsliga idéer inför den kommande produktionen Jag är tid, jag är rum – SPIRALENS MITT med premiär på Konsthallen i Malmö.

I denna process har vi bjudit My Lambertsen, verksam under artistnamnet SLØR, från Danmark. @sloer_visual_performance

My visar oss olika set-ups för live-projektioner som vi sedan laborerar utifrån. Vi prövar olika material och objekt som vi tror kan ha potential, några som vi tidigare arbetat med tillsammans med eleverna på Mellanhedsskolans grundsärskola.

I vårt utforskande frågar vi oss när en rumslighet/tredimensionalitet uppstår? Vilka projektioner mot vilka material, kan ge bilder/rörelser som både är intressanta att visuellt vara i och ta del av utifrån? Vilka material har kvalitéer både som levande projektionsytor och är intressanta att taktilt utforska? Vi håller också frågan öppen om det är något inom detta visuella universum som vi kan ta med oss i processen med eleverna? På vilket sätt i så fall?

I detta förproduktionsarbete ingår också att påbörja urvalsprocessen kring materialval. Marta Cicionesi och Chiara Pellizzer har här gjort en modell på en idé som vi prövar.
Fotodokumentation: Marta Cicionesi, Chiara Pellizzer, Ellen Spens, Casper Wijlhuizen


Comments


bottom of page