top of page

Inlägg

Workshop på Stadsbiblioteket i Malmö

Nu är vi igång igen! Vi har flyttat in vårt projekt …när vi lyser för varandra… på Malmö Stadsbibliotek, där en kan uppleva vår interaktiva utställning under bibliotekets öppettider t.o.m. 5/9. Den är uppbyggd på 3:e våningen på Seriebalkongen. 2-5/9 spelar vi föreställningen i Röda Rummet på bottenvåningen. (Se tider under AKTUELLT) I lördags höll vi workshop i utställningen. Det var en fin och inspirerande upplevelse. Utställningen är lite ombyggd sedan vi hade den uppe på Kulturhuset Mazetti och består nu av 3 mer eller mindre öppna kuber och platser däremellan – en mörklagd där en kan laborera med ljus och skuggor, en liten spegelkub där en utifrån kan sticka in saker och titta in på den kalejdoskopiska effekten och en öppen med information om teckenspråk och möjlighet att klä ut sina händer. Utöver dessa finns ett vibrationsbord. Det var där vi planerade att vår workshop huvudsakligen skulle utspela sig.  Vi hade planerat ett förlopp som utgick från att KÄNNA ljud, SE ljud och DOFTA  ljud och som öppnades upp för gemensamt testande av olika materials möte med olika slags musik genom en vibrationshögtalare som vi placerade en bricka ovanpå. Vi hade bokat in tre tidpunkter. Men allt blev ganska annorlunda och väldigt bra! Ganska få barn var anmälda, så vi utgick från dem och deras frågeställningar och lust att upptäcka och struntade i alla tider. Workshopen rörde sig således mellan de olika rummen alltefter hur barnen ville röra sig. Vi ömsom följde dem och ömsom bjöd in dem till olika rumsligheter och material. Och vi bjöd in andra barn som dök upp under tiden. En del var nyfiket avvaktande, en del ville aldrig gå hem.

Det var en intressant erfarenhet i förhållande till Reggio Emilia inspirerad pedagogik och de teorier som cirkulerar i förbindelse med detta. T.ex. tankar om förhållandet till förberedelser – att genom förberedelse ”…se till att det finns utrymme och mottaglighet för att härbärgera och kollektivt konstruera mening och problem av skiftande karaktär.”,  som Liselott Mariett Olsson skriver i boken Rörelse och experimenterande i små barns lärande – Deleuze och Guattari i förskolan. Detta är en bok vi håller på att dyka djupare ner i för att hitta teorier som förklarar och kan utveckla vår praktik!

Det var också inspirerande i förhållande till vad den delen av projektet vi nu sätter igång ska utmynna i – vi laborerar för tillfället med begreppet: performativt laboratorium.


två barn i spegelröret

Comments


bottom of page