top of page

Inlägg

Bråda dagar i Malmö

Just nu spelar vi föreställningen …när vi lyser för varandra… två gånger varje förmiddag för Malmös förskolor på Lagret i Kulturhuset Mazetti.

Samtidigt håller vi tillsammans med Barnkulturenheten och Förskoleförvaltningen på och förbereder den stora inspirationsdagen som kommer att hållas på Inkonst den 16/2 för 200 av Malmös pedagoger. Syftet är att erbjuda Malmös förskolor en fördjupad kunskap om teckenspråk, takk och estetiska läroprocesser. Pedagogerna kommer att få se en filmad och klippt version av föreställningen och höra oss och pedagogerna på Motetten tala om projektet och processen. Sedan kommer teckenspråksaktivisten Birgitta Ozolins, som är konsulent på projektet, berätta om teckenspråk, Tommy Lyxell från Språkrådet kommer prata om språk och identitet och slutligen kommer Per Dahlbeck från Malmö Högskola säga något om estetiska läroprocesser. Alla pedagoger får dessutom en alldeles purfärsk inspirationsfolder med sig hem.

Förskoleförvaltningen i Malmö har “Alla barns rätt till stöd” som övergripande utvecklingsområde, vilket gör att …när vi lyser för varandra… passar väl in i de processer som pågår inom förskolorna i hela Malmö stad. På många förskolor pågår ett arbete med att lyfta fram en mångfald av kommunikations- och uttrycksformer. De estetiska uttrycken fyller här en mycket viktig funktion. Barnkulturenheten på kulturförvaltningen samarbetar tätt med förskoleförvaltningen och när erbjudandet om föreställningen kom tackade vi ”ja” för att vi tycker att det är viktigt med scenkonst som bygger på barns delaktighet och som synliggör olika språk i kulturupplevelser, i detta tillfället teckenspråket, berättar Sofia Ek Landén, specialpedagog på kulturförvaltningens barnkulturenhet.

För att detta inte ska vara nog öppnar vi samma dag en interaktiv utställning om den process vi hade med barnen på förskolan Motetten och som är underlaget till föreställningen. Utställningen byggs just nu upp på Kulturhuset Mazetti i anslutning till Kreativt Lärcentrum.

Comments


bottom of page