top of page

Om Kollaborativet

Ljus och skugga

Sinnlighet och delaktighet

Signifikativt för Kollaborativet är att gruppen skapar sinnlig scenkonst, kontinuerligt genomför medskapande samarbetsprocesser med barn och unga med funktionsvariationer och deras pedagoger, samt har en pågående dialog med ett antal forskare. Läs mer

Ett scenkonstkollektiv med bas i Malmö

Kollaborativet är verksamma i gränssnittet mellan rörelse, performance samt bild- och installationskonst. I gruppen finns kompetens inom rörelse och koreografi, objektsarbete, scenografi, kostym, musik och ljud, ljus, foto, animation och grafisk design. Flera medlemmar har också pedagogisk utbildning och erfarenhet.

 

Klicka här för bilder på de som jobbar i Kollaborativets större projekt och processer.
 

Kollaborativet arbetar i ett planhierarkiskt samskapande, där alla scenkonstnärer, utöver sina individuella spetskompetenser, gemensamt ansvarar för helheten.
 

Bakgrund

Kollaborativet grundades 2011 som ett ramverk för en grupp konstnärer för att skapa projekt och samarbeten. Under åren 2015-2018 genomfördes projektet “…när vi lyser för varandra…” med Allmänna Arvsfonden som huvudfinansiär. Åren 2019-2022 genomfördes projektet “Jag är tid, jag är rum” med  Postkodstiftelsen som huvudfinansiär. Båda dessa projekt har varit grundpelare i gruppens verksamhet. Läs mer om dessa projekt och de rumsliga produktioner som skapats genom att klicka på respektive länk. Idag erhåller gruppen verksamhetsbidrag från Region Skåne och Malmö Stad samt Kulturrådets bidrag för stärkt kultur i skolan. 

SINNLIG SCENKONST
FÖR ALLA

Kollaborativet skapar scenkonstnärliga upplevelser, vilka utgår från kroppen och det sinnligt språkande. Uttrycket är taktilt, visuellt och auditivt och syftar till att nå många - oavsett språk, ålder eller funktion.

Personer som ligger ned på en stor spegel i ett rum med rött ljus. Tyger hänger ovanför dem.
Medskapande processer

I nära samarbetsprocesser med barn och unga med funktionsvariationer och deras pedagoger, skapas grunden till Kollaborativets scenkonstnärliga upplevelser.

Barn som sitter på ett spegelgolv och undersöker ett stort gult plaströr.
Dialogen med forskare

Pågående samtal och reflektion med flera teoretiker och forskare fördjupar och konkretiserar de perspektiv vi arbetar utifrån och ger dem värdefull samhällelig och filosofisk kontext. Samtalen förs både inom gruppen som en integrerad del av det konstnärliga utforskandet och publikt i form av seminarier och workshops riktade mot våra olika vuxna målgrupper. 

Dialog pågår med följande forskare:

Fanny Ambjörnsson, Jonna Bornemark, Helena Dahlberg, Ylva Gislén och Liselott Mariett Olsson.

Utdrag ur Kollaborativets Antologi.

Kollaboratörer

Vi som jobbar med Kollaborativets större projekt och processer

Perception

file0.jpg.jpeg

Perception är ett nätverk som lyfter och driver frågan om tillgänglig och inkluderande scenkonst ur ett publikt perspektiv. Hur kan vi skapa mer scenkonst för fler att uppleva?

 

Nätverket består av scenkonstbranschen i Skåne – fria grupper, frilansare, institutioner och förvaltningar - som på olika sätt bidrar till det utbud som erbjuds publiken.

 

Perception är ett forum för kunskaps- och resursdelning, metod- och konstartsutveckling samt inspiration som bidrar till att verksamheter/aktörer tar ett kliv framåt i både praktiken och i tanken för en tillgängligare scenkonst. Varje år arrangeras 4 nätverksträffar – kring olika teman som engagerar nätverket.

 

Perception startades 2022 på initiativ av Kollaborativet och Skånes Dansteater med inspiration av bl.a. Universell Scenkonst i Västra götaland.

Under 2023 har en styrgrupp bildats med 7 aktörer inom scenkonstfältet: Moomsteatern, Malmö Unga Stadsteater, Malmöfestivalen, Skånes Dansteater, Kreativt lärcentrum på Malmö Förskoleförvaltning, en frilansande scenograf och kostymör & Kollaborativet.

 

Vill du vara med eller veta mer?

Kontakta Jonna (Kollaborativet) eller besök Perceptions Facebook-sida.

logo+text_INVrgb.png
bottom of page