top of page

Inlägg

Livsviktigt!

Nu är våra research-besök på Motetten över. Nu riktas allt fokus på att färdigställa föreställningen som kommer att visas publikt för första gången på fortbildningsdagen LIVSVIKTIGT den 12/11 i Hässleholms kulturhus. Dagen arrangeras varje år av Unga Musik i Syd och Riksteatern Skåne. I år är temat UTTRYCK – barns rätt att uttrycka sig genom kultur och dagen vänder sig till förskolelärare.

Vi kommer spela vår föreställning för en grupp barn och de vuxna kommer att få se föreställningen så att säga utifrån. Vår scenografi är ett slutet rum, men denna dag kommer en sida att vara öppen så att de vuxna kan titta in samtidigt som vi projicerar det som händer på en större skärm vid sidan av.

Efter föreställningen blir det ett samtal kring vårt projekt. Vi kommer att berätta om vår process på förskolan Motetten tillsammans med de pedagoger som varit en del av den och hoppas på att det leder till ett intressant och för pedagoger givande samtal.


livsviktigt

Comments


bottom of page