top of page

Inlägg

Motetten #10

Handtecken blir till ritade tecken blir till rörelser som blir till ritade tecken som blir till handtecken som blir till …

I dag har vi haft en fantastiskt inspirerande dag på förskolan Motetten där barnen utforskade tecken och rörelser i ett energiskt och organiskt flöde! Vi hade ungefär samma upplägg som i tisdags; golvet täcktes med papp och Ellen satte igång processen genom att teckna Malmö i handen, med hela kroppen och med krita på pappret. Sedan ”gick” alla Malmö-tecknet tillsammans. Ellen tecknade också ”nalle”, som är ett kors framför ansiktet. Det omvandlades till stora rörelser med hela kropparna innan det hamnade som ett grafiskt tecken på golvet som barnen bebodde med sina sittande kroppar. Det ritades sedan stort och smått över hela det täckta golvet och de tecknade linjerna inspirerade till rörelser. Linjerna blev till tågbanor och vägar som byggdes ut när det fanns behov av att gå där det var ”oritat”. Barnen ritade också konturer runt om sittande kroppar, former som blev rum för andra att sätta sig i. De upptäckte varandras linjer och former och översatte dem till tecken.En skillnad från i tisdags var att det bara var Ellen som ledde processen med barnen. Lisbeth och Elin var med och interagerade med barnen när kontakt uppstod och pedagogerna satt vid sidan av och observerade. En annan sak som var annorlunda och som jag tror påverkade processen är att det inte var någon väntetid, ingen s.k. turtagning för barnen, utan de kunde få direkt utlopp för sin lust.

På eftermiddagen diskuterade vi hur vi ska lösa de projektionsidéer vi har till föreställningen. Vi vill så att säga ha med oss barnen från Motetten in i föreställningen genom filmat material. T.ex. har vi en idé om att de ska leda publiken in i föreställningsrummet med den röda linje vi på olika sätt har använt som entré och sorti under våra workshops, att deras ögon ska vara en del av en stjärnhimmel, att deras händer ska rita tecken som växer fram i scenrummet och att deras händer ska teckna olika djur som ska bebo en projicerad skog. Hur får vi till det?

Comentarios


bottom of page