top of page

Inlägg

Seminarium 7 april

Vi sänder direkt från Malmö Konsthall 7 april kl. 15 – 17.30. Här är länkar till seminariet:Vår intention med seminariet är att belysa betydelsen av konstnärliga processer som möjlighet till möten, erfarenhetsutbyten, perspektivförskjutningar och inte minst förundran.

Seminariet riktar sig till kulturaktörer, pedagoger, politiker såväl som till en intresserad allmänhet.

Program

Moderator: Ylva Gislén

15.00 Introduktion och presentation av seminariets upplägg.

Kroppen och sinnenas språk

15.10 Projektet Jag är tid, jag är rum – bakgrund, syften och filosofiska utgångspunkter. Dokumentationsfilmer från samarbetsprocessen med eleverna på Mellanhedsskolans grundsärskola samt erfarenheter inifrån Kollaborativets projektgrupp. Ellen Spens (projektledare och scenkonstnär), Lisbeth Hagerman (koreograf och dansare) och Herman Müntzing (ljudkonstnär).

16.00 Paus

Samarbetsprocesser där perspektiv får mötas

16.10 Samtal med Lena Lindahl (pedagog på Mellanhedsskolans grundsärskola i Malmö) och Ylva Brännström (konstpedagog på Malmö Konsthall).

16.40 Paus

Konst som kunskapande

16.45 Reflektioner av Ylva Gislén (författare och översättare och föreståndare för den nationella Konstnärliga forskarskolan 2010-2015).

17.10 Diskussion och frågor

* Liselott Olsson (docent i pedagogik vid Malmö universitet), skulle ha medverkat men har dessvärre fått förhinder. Vi hoppas på hennes medverkan vid kommande seminarietillfällen under hösten.

Med stöd från: Svenska Postkodstiftelsen, Region Skåne och Sparbanksstiftelsen Skåne

Comments


bottom of page