top of page

Inlägg

Hjärt-Rob och Hjärt-Rot

Hela vecka 10 genomförde vi en interaktiv performance som vi skapat inom forskningsprojektet SMOOTH via Malmö Universitet. SMOOTH - Educational Commons and Active Social Inclusion är ett 3-årigt EU-finansierat projekt vars svenska del leds av docent Liselott Mariett Olsson vid Malmö Universitet. Projektet genomförs av 8 länder och 12 olika forskningssäten. Det övergripande syftet med projektet är att söka bättre förutsättningar för likvärdig utbildning för alla barn och unga. Kollaborativet medverkar i projektet som tredje part genom att ta fram konceptet för en Interaktiv performance. Iscensättningen görs på en förskola i en kommundel nära Stockholm. Detta moment syftar till att inom iscensättningen skapa pedagogiska förutsättningar för forskarna att tillsammans med barnen undersöka uttryck för att dela med sig, visa omsorg och samarbeta. Utgångspunkten för iscensättningens universum är de teman som barnen arbetat med det senaste året. Teman med robotar och plantor i fokus med frågeställningar som rör människans relation till natur, teknik och energitillgångar. Avslutningsvis kommer några medlemmar från Kollaborativet åka till Grekland i maj för att redovisa arbetet och få ta del av resultat och diskussioner som forskningsprojektet kommit fram till.


Comments


bottom of page