top of page

Inlägg

Juli af Klintberg

I måndags kom Juli af Klintberg ner från Stockholm för att föreläsa och inspirera oss. Vi fick veta mer om teckenspråket och dövkultur och vi fick chansen att ställa flera av de frågor som väckts under processens gång. Vi fick en introduktion till och se exempel på teckenspråkspoesi. Vi fick också själva prova på att skapa ett slags enkel teckenspråkspoesi och utifrån övningar som man kan göra tillsammans med barn.Juli af Klintberg

Kollaborativet

Elin och Astrid redovisar

Comments


bottom of page