top of page

Inlägg

Labb med Kroppsklubben


Två personer som labbar med material. En i bakgrund som provar ljudet av alluminiumfolie, en i förgrund, vars arm och hand bara syns, som provar ljudet av en metallskål.

Tack fantastiska Kroppsklubben för två halvdagars labb och samtal! Vi har delat erfarenheter och tankar kring det mycket intressanta (och laddade) ämnet beröring.


Vad är ens beröring? Kan vi beröra med ljud? Kan vi beröra genom material? Hur kan vi träna oss på att känna in och känna av för att skapa tryggare sinnliga rum för deltagande? Balansen mellan att ge och ta emot sinnliga intryck, balansen mellan att ge och haka på impulser.


Nu tar vi med oss nya saker att tänka på, och ny energi från det meningsbärande att vara i ett nu tillsammans.

Comments


bottom of page