top of page

Inlägg

Magiska möten i sinnliga scenrum!

Sedan i höstas har vi haft en mycket intensiv period av turnéverksamhet med våra två produktioner Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa och Spiralens mitt samt de två mindre formaten Nära dig och Vintergatan och Lilla Spiralen. Spelperioderna fortsätter hela 2022. Nedan finns ett urval av bilder från olika tillfällen med varierande besöksgrupper.

Förutom elevgrupper från grundsärskolan och gymnasiesärskolan, har vi fått möta flera grupper från LSS Daglig Verksamhet, deltagargrupper inom forskningsprojektet Kultur på Recept, flera olika seniorgrupper, grupper med yrkesverksamma bild- och scenkonstnärer, personalgrupper från samarbetsinstitutionerna, pedagoggrupper och inte minst en väldigt varierad allmänhet med besökare i alla olika åldrar. Vissa tillfällen har vi dock fått ställa in p.g.a. smittspridningen men förvånansvärt mycket har trots allt gått att genomföra tack vare de små besöksgrupperna.

Sedan premiären i feb/mars 2020, precis innan coronautbrottet, har vi kunnat bjuda in till Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa vid 91 tillfällen, totalt 1195 personer. Spiralens mitt med premiär i april 2021, har hittills tagit emot 514 personer i 63 olika grupper. Antalet personer som tagit del av Lilla Spiralen och Nära dig och Vintergatan är tillsammans 165 personer. Övervägande del är barn och unga. Dessutom har nästan 200 vuxna deltagit vid olika former för seminarier och workshops. Längst ner finns lite fotodokumentation även från några av dessa tillfällen.Tid för omsorg om och nogsam packning av scenografi och teknik samt långa bygg- och rivdagar är förutsättningar för att möjliggöra dessa magiska rum. Dokumentationen nedan visar även delar av detta arbete.

Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa i Uppsala, Malmö och Helsingborg

September inleddes med en två veckor lång spelperiod med Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa i Uppsala på Gottsunda Dans och Teater. Senare gästade vi Dunkers Kulturhus i Helsingborg, Inkonst i Malmö samt Stenkrossen i Lund.

Kommande turné med Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa blir till Värmland i samarbete med bl.a. Alma Löv, därefter medverkar vi på BIBU i Helsingborg inom Temaspår Funktion. Efter sommaren väntar bl.a. turné till Unga Klara i Stockholm.

Spiralens mitt i Malmö, Helsingborg och Kristianstad

Spiralens mitt fick packas och transporteras i regn och snö för en extra spelperiod i december på Malmö Konsthall. Därefter bar det av till Dunkers Kulturhus i februari och Kulturhuset Barbacka i mars. Rummens olika förutsättningar gör att byggprocesserna kan bli utmanande. Så exempelvis takhöjden i utställningshallen på Dunkers Kulturhus. Det tog lite tid innan allt kom på plats då allt behövde riggas med lift.

Som alla vet var detta vintermånader med omikron. Några av arrangemangen behövde vi ställa in, skjuta fram, göra om eller bjuda in andra besöksgrupper än vad som först planerats. Vid vissa tillfällen öppnande sig andra möjligheter. Exempelvis bjöd vi in cellisten Ingrid Nordenhake till ett möte i Spiralens mitt på Malmö Konsthall.

Nu planerar vi för ett samarbete med Göteborgs Konsthall och Angereds Konsthall på Blå Stället i Göteborg. Spelperiod blir i slutet av augusti.

Nära dig och Vintergatan en stund för en eller två i ett litet rum

I november fick vi äntligen tillfälle att pröva det mycket nära formatet Nära dig och Vintergatan – en stund för bara en eller två, eller en liten familj. Detta blev en del av Lindängenbibliotekets familjelördag. Besökare i alla åldrar och med många olika modersmål. Under de 3 timmar som biblioteket hade öppet, tog vi emot 14 grupper. 12 minuter i tillsammansskap med rummet, materialen, ljuset och varandra.Nära dig och Vintergatan är för övrigt det enda formatet som faktiskt är möjligt att packa i en vanlig personbil. Hyrlastbilar i olika storlekar är annars det som gäller för att all scenografi och teknik ska kunna få plats.Lilla Spiralenett rum för alla sinnen på bibliotek eller i ett klassrum

Detta mindre format av Spiralens mitt arbetade vi fram under hösten. Lilla Spiralen byggdes sedan upp på biblioteket i Oxie och på Malmö Stadsbiblioteket i ett samarbete med Bästa Biennalen. Under våren har vi byggt upp Lilla spiralen på Rehab Kultur i Malmö.

Nu närmast bjuder vi in till Lilla Spiralen på Danscentrum Syd i Mazettihuset i Malmö. Därefter bygger vi i Lund på Tunaskolan och Östervångsskolan. Dessutom väntar ytterligare en längre turné till hösten med Lilla Spiralen till Uppsala inom ett samarbete med kommunens bibliotek.Workshops och seminarier

Kunskapsdelande aktiviteter i form av workshops och seminarier har vi hållit på nästan alla de platser som vi kunnat erbjuda de sceniska produktionerna. Dessa har varierats beroende på målgrupper och sammanhang. I den mån det har varit möjligt IRL men även digitala tillfällen och hybridvarianter när detta varit förutsättningarna.Ovan syns bilder från vår workshop med kulturaktörer på Gottsunda Dans och Teater samt konferensen Kultur för alla sinnen på Uppsala Konsert och Kongress. Bilderna nedan är från vårt seminarium med filosofen Jonna Bornemark på Inkonst i Malmö.Moderator Ylva Gislén med Jonna Bornemark som är med på länk från Stockholm. Nedan samtalar projektets scenograf Marta Cicionesi med Tove Mörkberg, kulturpedagog och förälder till ett barn med funktionsnedsättning, förskollärare Claudio Romera Larsson och Ylva Gislén.

Fler tillfällen med seminarier och workshops väntar under våren och hösten 2022, bl.a. på Alma Löv och BIBU, i Göteborg och på Unga Klara.


FOTO Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa: Typhaine Sotès / Meike Deppert, Spiralens mitt: Meike Deppert / Marta Cicionesi, Nära dig och Vintergatan: Meike Deppert, Lilla Spiralen: Meike Deppert.

コメント


bottom of page