top of page

Inlägg

Motetten #9 och Birgitta Ozolins

Ellen, Elin och Lisbeth hade förberett en workshop med barnen på avdelningen Sälen, som gick ut på att utforska tecken som rörelse och som grafisk form. Rummet förbereddes genom att täcka in golvet med golvpapp och rita en cirkel som barnen balanserade in på. Därefter tecknade Ellen tecknet för Malmö, som är en spiralform. Denna spiralform ritade hon sedan stort på golvet. Detta var barnen helt med på! Men när sedan Elin och Lisbeth tecknade orden ”nalle” och ”fira”, så följde de inte riktigt med utan ville själva rita på golvet och ”gå Malmö”.  Barnen fick sedan en och en teckna och rita valfritt ord, vilket de gärna gjorde. De var däremot inte så intresserade av att utforska sina egna bilder utan återkom hela tiden till den stora spiralen Malmö och ville utforska den kroppsligt på olika sätt. Det visade sig sedan att de hade arbetat en del med spiralformen tidigare bl.a. ute i naturen.

I Sälens entré låg det vantar barnen själva har tillverkat med inspiration från vår vant-workshop. Nästa tisdag ska de presentera sina nya händer för oss.


Nya händer

På eftermiddagen träffade vi alla teckenspråksaktivisten birgitta Ozolins, som ska vara en del av projektet framöver. Hon berättade om sitt arbete med att utveckla nationella teckenspråk i Kenya och Nepal.


Birgitta Ozolins

Comments


bottom of page