top of page

Inlägg

Papper. Hud. Ljus.


Papper. Vitt ritpapper. Silkespapper. Dukpapper. Bakplåtspapper. Lumppapper. Målarpapp. Mjölkpapp.

Mycket papper. Olika slags papper. Papper mot huden. Papper och ljus. Pappersljud.

Vilket liv kan komma ur dessa vita stora, små ytor, former, rivna, klippta, räfflade kanter? Vilka ljudliga kvalitéer har de olika papperstyperna? Hur kan pappret knölas, formas, rullas, vikas för att samtidigt också forma kroppens rörelse mot pappret? Vem följer vad? Vad andas mot vem? Tillsammans – hur? Kroppen och pappret som gränsytor mot varandra.

Inför vårt första tillfälle på Korrebäckens specialförskola har vi undersökt olika material och dess kvalitéer. Vi har landat i att vi vill börja med papper. Ett välbekant material på alla förskolor men då (oftast men inte alltid) i ett visst format, en viss storlek samt med en funktion som ritpapper. I detta sammanhang vill vi något annat med och genom pappret. Den kroppsliga erfarenheten av papper. Ett utforskande av vad papper kan. Vad kroppen tillsammans med papper kan bli. En pappersvärld i förskolans lekhall. Ett rum barnen känner men förändrat genom pappret. Förändrat genom kroppen mot pappret, ljuset mot pappret, kroppens skuggor mot pappret.

Vi har också diskuterat och prövat olika förhållningssätt till barnen, rummet och varandra. Hur bjuder vi in barnen i rummet? Hur presenterar vi materialet? Hur presenterar vi oss själva? I detta söker vi en kommunikation bortom de talade orden. Hur skapar vi förutsättningar för en kommunikation som är något annat – i rummets, materialens och utforskandets tjänst? Ett läge där vi i vårt fokus riktar oss mot undersökandets rörelse, samtidigt som vi finns där för barnen. Vi är inte papper, men vi är en del av papprets värld, en del av utforskandet av papper, vad papper vill, kan – i kroppens blivande tillsammans med pappret.

Till första tillfället kommer vi att pröva ett tidsschema där vi träffar alla förskolans fem avdelningar. Varje grupp med 12 barn och pedagoger. Tre grupper på förmiddagen med de yngre och två grupper på eftermiddagen med de barnen som inte vilar. Mellan grupperna har vi 20 minuter för att kunna anteckna, kort reflektera, göra justeringar och eventuellt återställa något i rummet. Efter dagen lämnar vi rummets iscensättning för att barnen tillsammans med pedagogerna ska kunna fortsätta att undersöka rummets möjligheter när vi inte längre är där.

En av oss kommer att ansvara för dokumentationen i foto och rörlig bild. Därutöver dokumenterar förskolans pedagoger. Dagen efter reflekterar vi utifrån de erfarenheter vi bär med oss av upplevelse i rummet med barnen och vad vi ser i bild. Varannan av dessa strukturerade reflektioner kommer vi att kunna ha tillsammans med förskolans pedagoger. Vad är det med olika perspektiv som vi ser och tolkar in? Därutöver ska vi försöka hitta vägar att reflektera tillsammans med barnen.

Snart väntar en dag av bygge på plats i rummet på Korrebäcken. Prövanden med pappret i rummet. Försök att skapa så goda förutsättningar som möjligt inför barnens möte med rummet och med oss – vad vi förmår utifrån där vi är nu i processen.

コメント


bottom of page