top of page

Inlägg

Uppstart Uroxen och ett performativt laboratorium

Nu är vi igång med att förbereda vår nästa process där vi börjar med att, tillsammans med specialavdelningarna på förskolan Uroxen i Lund, fortsätta vårt utforskande av kroppens möte med material, teknik och rumsligheter, med siktet inställt på att under hösten 2017 skapa något vi kallar ett performativt laboratorium. Med ett performativt laboratorium tänker vi oss ett magiskt universum där det inte finns någon motsättning mellan ett poetisk/sinnligt formspråk och ett innehåll med politisk udd, med inslag av dokumentärt material avseende frågor som rör språk, identitet och varierande funktionaliteter. I sökandet efter produktionens form arbetar vi med frågan:

Hur kan en scenisk form skapas​ med öppenhet att både bjuda in besökarna att själv laborera, experimentera och ta egna initiativ OCH rymma de berättelser och former för berättande som vuxit fram inom samarbetsprocesserna med projektets deltagargrupper?

Förra veckan hade vi uppstartsmöte med personalen på förskolan. Barn och personal på Uroxen kommer att vara en av tre deltagargrupper och arbetet vi gör tillsammans med dem är tänkt att lägga grunden till det sinnliga och rumsliga i laboratoriet.

 På specialavdelningarna på Uroxen går ca. 30 barn med en stor variation av funktionaliteter. En del har kroppar som fungerar enligt samhällets normer och en del bryter mot dessa normer. En del av barnen är hörselskadade och döva med svenskt teckenspråk som modersmål. Vi kommer besöka förskolan en gång i veckan fram till slutet av november och vår ambition är att skapa förutsättningar för samspel och utforskande som gör att ingen känner sig funktionshindrad.

Efter uppstartsmötet gick vi igång med den praktiska planeringen. Utgångspunkten för arbetet på Uroxen är bl.a. följande frågeställningar:

  1. Hur använder vi våra erfarenheter från Motettens förskola?

  2. Hur tar vi vara på just dessa barns förmågor?

  3. Hur får vi fatt i barnens uttryck och idéer?


planering Uroxen

Comentários


bottom of page