top of page

Inlägg

vintergatans Bibliotek på Lindängen!

Hela första veckan i april möter vi barn och unga med på Lindängens Allaktivitetshus i vår nya sinnliga scenkonstupplevelse Vintergatans bibliotek! Våra besökare kommande dagar går i den anpassade skolan i området.

Foto: Erik Rask

Vintergatans bibliotek är ett mindre sinnligt scenkonstformat och kan få plats i ett mindre rum på bibliotek eller allaktivitetshus, vi tar emot mellan 8-10 personer åt gången.


Vintergatans Bibliotek är ett format, ur en palett av 4 scenkonstformat, som vi kommer utveckla över längre tid i projektet Nära Dig och Vintergatan – Delaktighet i kulturlivet där Du är och vill vara som finansieras av Svenska postkodstiftelsen och som officiellt startat nu 1 april!


Vintergatans bibliotek är ett format som också har stöd av Malmö Stad genom kulturell allemansrätt på fritiden och under året besöker vi Lindängens Allaktivitetshus där vi är just nu och Rosengårdsbiblioteket dit vi kommer på höstlovet, för att möta barn och unga med funktionsnedsättningar och deras nära vuxna!


OM Nära dig och Vintergatan

Nära dig och Vintergatan – Delaktighet i kulturlivet där Du är och vill vara syftar till att öka delaktighet och synlighet i kulturlivet bland de barn och unga med funktionsnedsättningar som sällan eller aldrig närvarar vid offentliga kulturupplevelser.

 

Genom uppsökande såväl som skräddarsydda offentliga arrangemang, verkar projektet relations- och kunskapsbyggande, för att långsiktigt undanröja de hinder som finns för att barnen och deras familjer ska känna sig väntade, välkomna och kunna delta utifrån sina unika förutsättningar och förmågor


En Palett av Fyra sinnliga format

Inom projektet erbjuder vi en palett av fyra format som testas och utvecklas tillsammans med projektets målgrupp; barn och unga med flerfunktionsnedsättning och deras familjer. Detta för att långsiktigt nå fler. Vi ser de fyra olika formaten som en förutsättning för att kunna nå målgruppen där de befinner sig och vill vara, då målgruppen i sig är mycket diversifierad. För vissa barn och unga med funktionsnedsättning är det bara hemmet som kan fungera som arena, för andra kortidsboendet medan det för vissa barn kan vara möjligt och även önskvärt från familjens sida att kunna komma till en skräddarsydd aktivitet på ett områdesbibliotek, Kollaborativets studio eller annan kulturinstitution för att i det offentliga rummet uppleva och delta. Vi möter således mångfalden funktioner och förmågor hos barn och unga med en palett av flerfaldiga sinnliga scenkonstupplevelser.

De fyra sinnliga formaten prövas och etableras genom återkommande publika aktiviteter i olika miljöer:

Hemma på Vintergatan

En sinnlig scenkonstupplevelse som kan erbjudas familjer i hemmet. En rad familjer deltar i framprövandet av det nya konceptet i den egna hemmiljön.


Besök på Vintergatan

Ett sinnligt scenkonstupplevelse som kan erbjudas barn och unga på kommunala korttidsvistelser, format utformas i dialog och samråd med personal och anhöriga.


Vintergatans bibliotek

Sinnliga scenkonstupplevelser erbjuds till barn och unga och deras nära vuxna i samverkan med områdesbibliotek och Allaktivitetshus i Malmö vilka tillsammans representerar stadsdelar inom en variation av språklig och socioekonomisk karaktär. Format utvecklas med återkommande arrangemang till vilka målgruppen bjuds in.


Söndagar på Vintergatan

Återkommande sinnliga workshops för HELA familjen arrangeras i Kollaborativets regi och egna lokaler. Tillfälle för familjer att tillsammans uppleva och skapa konst med sina barn, med och utan funktionsnedsättning.


Mer Info

Läs mer om vårt tvååriga projekt Nära Dig och Vintergatan – Delaktighet i kulturlivet där Du är och vill vara här: https://www.kollaborativet.se/post/n%C3%A4ra-dig-och-vintergatan-delaktighet-i-kulturlivet-d%C3%A4r-du-%C3%A4r-och-vill-vara


För frågor eller intresse kontakta producent Jonna Wakeham Ölund på @jonna.wakeham@kollaborativet.se eller ring på 070-0064361
Comments


bottom of page