top of page

Inlägg

Kroppar. Ljus. Speglar.

Vem har inte fascinerats av sin egen skugga? Eller förtrollats av den egna spegelbildens sällskap? Visuella ekon av att existera. Kanske de tydligaste bevisen på kroppens varande här och nu och delaktighet i världen?

I våra förberedelser inför nästa möte med barnen på Korrebäcken försöker vi renodla ljuset på kroppen men också söka taktila element att känna ljus, skuggor och speglingar med möjligheter att påverka rummets rörelser. Det är lätt att förlora sig i mönster, färgade filter, ficklampor och andra objekt som bryter ljuset på spännande sätt. Vi försöker undvika att lockas av för många möjligheter. Men lekhallen är ett stort rum och helt tomma ytor inbjuder gärna till rörelsedynamik som riskerar att konkurrera med utforskandet av ljusets möte med kroppen…..

Citat av Maurice Merleau-Ponty i Helena Dahlbergs bok ”Vad är kött? Kroppen och människan i Merleau-Pontys filosofi”, sidan 55. Glänta produktion 2013.


Comments


bottom of page