top of page

Inlägg

Om Smooth
SMOOTH - Educational Commons and Active Social Inclusion är ett 3-årigt EU-finansierat projekt vars svenska del leds av docent Liselott Mariett Olsson vid Malmö Universitet. Kollaborativet medverkar i projektet som tredje part. Det övergripande syftet med projektet är att söka bättre förutsättningar för likvärdig utbildning för alla barn och unga. Sedan 2021 har vi varit med i forskningsprojektets olika diskussioner och delmoment, och under våren 2023 skapade Kollaborativet i dialog med forskare och pedagoger konceptet till en lek-värld / interaktiv performance. Iscensättningen tog utgångspunkt i de teman som barn och pedagoger på tre olika förskolor under längre tid fördjupat sig inom - robotar och plantor med vidare frågeställningar om människans relation till natur, teknik och energitillgångar.

Comentarios


bottom of page